Om Vommevad

Faste arrangementer

hvor overskuddet går til vedligeholdelse af forsamlingshuset

1

Høstfest

1. lørdag i oktober

Huset afholder høstfest med spisning kl. 18.00. Menuen består af buffet med  spændende retter.

Musik og dans til kl. 01.00.

Program:

Aflyst indtil videre på grund af 

Corona.

2

Julefrokost afholdes

 1. lørdag december.

3

Bankospil hver mandag.

kl. 18.50

Jernløse Idrætsforening, afholder bankospil hver mandag, dog undtaget påske, pinse, jul og nytår.

Aflyst indtil videre på grund af 

Corona.


Historik omkring Vommevad Forsamlingshus

Vommevad forsamlingshus er et meget gammelt hus, som kan dateres helt tilbage til år 1882. Det drives som et aktieselskab, og der skrives en aktieprotokol som løber helt tilbage til år 1940.

Alle som har en aktie, har stemmeret ved den årlige generalforsamling. I starten solgte man aktier, for at skaffe midler til at få huset op og stå. Senere er der blevet solgt mange aktier, da der skulle indlægges centralvarme. Der er løbende gennem alle årene solgt aktier.

De aktier der bliver solgt nu, er også til hjælp til vedligeholdelse af huset, men de fleste penge til vedligeholdelsen, kommer ind ved at bestyrelsen holder to årlige arrangementer. Det er en høstfest og en julefrokost, hvor hele overskuddet går til huset og alle arbejder gratis disse dage.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, plus 2 suppleanter.

Navnet Vommevad stammer langt tilbage i historien, da der var et vadested, hvor bønderne gjorde holdt på deres færd, for at deres dyr kunne få noget af drikke. Det er i forbindelse med Regstrup Å, som løber i baghaven af forsamlingshuset.

I starten var huset ikke ret stort, men efterspørgslen var stor og man valgte at rive det gamle hus ned og bygge et større. Dette skete i år 1940 og Frk. Skov fra Knabstrup teglværk skænkede både mursten og tegl til opbyggelse af det nye hus. Det var de lokale håndværkere som byggede huset og mange frivillige hjalp til.

Huset blev brugt til private fester og ligeledes til forskellige arrangementer både af politiske og mere folkelige ting, så som gymnastik, folkedans, foredrag, sangaftener og der blev også spillet teater.

Sognerådsmøderne blev holdt i forsamlingshuset, indtil der blev bygget et nyt plejehjem ved siden af og så blev møderne flyttet dertil.

Ved de politiske møder, som der er holdt mange af, er der blevet truffet mange vigtige beslutninger og mange forskellige kendte politikere har lagt deres vej forbi, ved sådanne møder.

Huset har også været brugt til valgsted indtil kommunesammenlægningen, hvor valgstedet blev flyttet ned i hallen.

Teaterforestillingerne blev spillet inde i den store sal. Blandt andet et stykke, som hed ”Bonden ved diget” skrevet af Morten Korch.

Morten Korch blev inviteret ud for at se forestillingen og han var meget imponeret over fremførelsen.

Ligeledes er der spillet ”Elverhøj”, som en udendørs forestilling. Den blev spillet i haven mod vest, med scenen nede i haven og hvor Christian den IV gik over åen, som løber lige bag haven. Det var et stort arbejde at stable sådan en forestilling på benene, men resultatet var meget livagtigt i de smukke omgivelser.

Engang i 60erne blev der lavet en ny parkeringsplads, da der næsten altid manglede parkeringspladser, når der blev holdt fester i huset. Der blev doneret et stykke jord fra en gårdejer, som har mark lige op til forsamlingshuset og frivillige hjalp til med at lave pladsen.

I de senere år har bestyrelsen gjort meget, for at holde forsamlingshuset i meget fin stand og man gør meget for at bevare det gamle look.

Fra at være et lille hus, med en lille sal og med beboelse til værtsparret i den ene ende, har huset nu både en lille sal, hvor der kan være 50 personer og en stor hvor der nemt et plads til 100 personer.

På 1. sal er der en lejlighed, hvor værtsparret bor. Værten bliver ansat af bestyrelsen og de driver et meget velassorteret køkken, både til forskellige fester og til mange andre formål.

Huset kan kun lejes, hvis maden bestilles hos værtsparret, da bestyrelsen ikke ønsker at få ødelagt det gode ry, som værtsparret har opbygget.

Huset har mange udlejninger og der er ofte fester i begge sale samtidig. Ligeledes er der foreninger som holder deres møder og generalforsamlinger.

Et fast arrangement er hver mandag, hvor der er bankospil, dette har været i mange år og er meget populært blandt befolkningen.

Der er lavet handicap toilet og i det hele taget er huset et meget handicapvenligt hus. Dansk handicap forening er bruger af huset og er glade for, at holde deres  arrangementer her.

På sydsiden af huset er der etableret en stenterrasse med udgang fra den lille sal. Der er ligeledes handicap venlig tilgang til den.

Denne terrasse bliver meget brugt til fester, hvor gæsterne får deres velkomst drinks dér og ligeledes eftermiddags kaffen. Haven er også blevet brugt til, at brudepar er blevet kørt ned til terrassen og blive modtaget der.

Fra terrassen er der udsyn ned til Regstrup Å og til den smukke have med mange gamle træer.

Mod vest er der lavet en stor træterrasse, hvor der kan serveres velkomstdrinks, kaffe eller lignende og samtidig nyde eftermiddags- og aftensolen. Her er der også smuk udsigt til de gamle træer i haven.